Liste des thés

Liste des thés présentés sur ce blog, classés par couleur et par année.
Entre parenthèses, le fournisseur (signification des abréviations en bas de la page).
Le '?' à côté de l'année signifie que je ne connais pas l'année de récolte du thé, dans ce cas l'année est celle de la dégustation.

---------------------

• Thés blancs

2010 - Yue Guang Bai (OS) 
2010 - Silver Needle (AH)
2014 - Master Fang's Spring Bai Mu Dan (PcT)
2014 - Master Fang's Autumn Bai Mu Dan (PcT)
2015 - Yang Ming Shan White (AH)

• Thés jaunes

2011 - Jun Shan Yin Zhen (TdC)

• Thés verts

2010 - Bi Luo Chun (OS)
2010 - Long Jing (Maison Akabi)
2010 - Long Jing (PDT)
2010 - Taiping Houkui (PDT)
2010 ? - Bai Yun Wu  (Francine)
2010 - Taiping Houkui (Francine)
2010 - Huang Shan Mao Feng (PDT)
2010 - Lu An Gua Pian (PDT)
2010 - Guranse G38 "Emerald" (PDT)
2010 - Xihu Long Jing (M3T)
2010 - Anji Bai Cha 1 (M3T)
2010 - Taiping Houkui (AH)
2011 - Long Jing (TC)
2011 - Long Jing (AH)
2011 - Yan Luo Po (TdC)
2011 - Master Luo's 31/03/2011 West Lake Long Jing (PcT)
2011 - Master Luo's 05/04/2011 West Lake Long Jing (PcT)
2011 - Master Luo's 07/04/2011 West Lake Long Jing (PcT)
2011 - Master Luo's 09/04/2011 High Mountain West Lake Long Jing (PcT) 
2011 ? - Bi Luo Chun Supreme (CàT)
2011 - Huang Shan Mao Feng (TC)
2012 - Master Luo's Rose Scented West Lake Long Jing (PcT)
2012 - Master Luo's 03/04/2012 West Lake Long Jing (PcT)
2012 - Master Luo's 07/04/2012 West Lake Long Jing (PcT)
2012 - Master Luo's 10/04/2012 West Lake Long Jing (PcT)
2013 - Jiri Daejak (M3T)  et ici
2013 - Xi Hu Long Jing (TC)
2013 - Ming Qian Wu Yuan Ming Mei (Charlotte)
2013 - Ming Qian Kai Hua Long Ding (Charlotte)
2013 - Ming Qian Tiantai Shan Yun Wu (Charlotte)
2013 - Ming Qian Bi Luo Chun n°2 (Charlotte)
2013 - Ming Qian Mei Jia Wu Long Jing théiers anciens (Charlotte)
2013 - Ming Qian Cui Jian (Charlotte)
2013 - Ming Qian Mei Jia Wu Long Jing théiers nouveaux et ici aussi (Charlotte)
2013 - Ming Qian Master Luo's Long Jing (PcT)
2013 - Jiri Sejak (Éclos, Lyon 7ème)
2013 - Anji Bai Cha (CS)
2013 - Sejak biologique (DCZ)
2013 - Yi Ho Yeong - Jungjak
2013 - Yi Ho Yeong - Sejak
2013 - Yi Ho Yeong - Woojeon
2014 - Jiri Sejak (Éclos, Lyon 7ème)
2014 - Ming Qian Anji Bai Cha (Charlotte)
2014 - Ming Qian Mei Jia Wu Long Jing 2 (Charlotte)
2014 - Ming Qian Tian Mu Qing Ding (Charlotte)
2014 - Ming Qian Bi Luo Chun (Charlotte)
2014 - Ming Qian Tiantai Shan Yun Wu (Charlotte)
2014 - Ming Qian Huang Shan Mao Feng (Charlotte)
2014 - Ming Qian Kai Hua Long Ding (Charlotte)
2014 - Master Luo's GuYu Long Jing (PcT)
2014 - Ming Qian Mei Jia Wu Long Jing #1 (Charlotte)
2014 - Tai Ping Hou Kui Superior (nannuoshan.org) et ici
2014 - Lu'an Gua Pian (nannuoshan.org)
2014 - En Shi Yu Lu "Gyokuro chinois" (TdC)
2014 - Master Luo's High-grown, Wild-tree Long Jing (PCT)
2015 - Anji Bai Cha (Charlotte)
2015 - Mei Jia Wu Long Jing n°3 (Charlotte)
2015 - Tai Ping Hou Kui (Charlotte)
2015 - Sejak (Éclos, Lyon 7ème)
2015 - Jing Shan Mao Feng (Charlotte)
2015 - Huang Shan Mao Feng (Charlotte)
2015 - Master Luo's april 9th Meijiawu Long Jing (PcT)
2015 - Mei Jia Wu Long Jing n°2 (Charlotte)
2015 - Jing Shan Mao Feng (Charlotte)
2015 - Kai Hua Long Ding (Charlotte)
2015 - Mei Jia Wu Long Jing n°1 (Charlotte)
2015 - Dong Shan Bi Luo Chun (Charlotte)
2015 - Master Luo's pre Qing Ming Long Jing (PCT)
2016 - Sejak (Eclos, Lyon 7ème)
2016 - Anji Bai Cha (Charlotte)

• Thés verts japonais

2010 - Taishou, Yoshiaki Hiruma
2010 - Hon Yama Hebizuka (AH)
2010 - Sencha de Yame (TdJ)
2010 - Tamaryokucha de Ureshino (TdJ)
2010 - Sencha de Hon.yama (TdJ)
2010 - Sencha de Kagoshima, cultivar Asatsuyu (TdJ)
2010 - Kama-iri cha de Ureshino (TdJ)
2010 - Kukicha, Yoshiaki Hiruma
2010 - Sencha de Kagoshima, Oku-yutaka (TdJ)
2011 - Sencha de Fuji, cultivar Tsuyu Hikari (TdJ)
2011 - Sencha de Yame, cultivar Yabukita (TdJ)
2011 - Sencha de Honyama, cultivar Yabukita (TdJ)
2011 - Sencha de Fuji, cultivar Kôshun, récolte manuelle (TdJ)
2011 - Sencha de Kagoshima, cultivar Yabukita, récolte manuelle (TdJ)
2011 - Sencha de Fuji, cultivar Yama no Ibuki (TdJ)
2011 - Edo Bancha (PcT)
2012? - Tsukigase Zairai Sencha (AH)
2012? - Temomicha, Yoshiaki Hiruma
2012 - Sencha de Kagoshima, cultivar Sae Midori (Ocha)
2012 - Chiran Sencha (Ocha)
2012 - Aoi Sencha (Ocha)
2012 - Yumewakaba, Yoshiaki Hiruma
2012 - Manma, Yoshiaki Hiruma
2012 - Yutaka Midori (Ocha)
2012 - Seikakou, Yoshiaki Hiruma
2012 - Taishou, Yoshiaki Hiruma
2012 - Tsukikage Matcha (Ippodo)
2012 - Fukumidori, Yoshiaki Hiruma
2012 - Syan syan "Hanayaka", Yoshiaki Hiruma
2012 - Bancha Hojicha "Okorinbou", Yoshiaki Hiruma
2012 - Sencha de Yame (TdJ)
2012 - Sencha de Fuji, Tsuyu Hikari (TdJ)
2012 - Kama-iri Cha de Sayama, Yumewakaba (TdJ)
2012 - Sencha de Kagoshima, Asatsuyu (TdJ)
2012 - Genmai-cha de Hon.yama (TdJ)
2012 - Sencha de Fuji, Shizuoka, cultivar Inzatsu 131 (TdJ)
2012 - Wakamatsu-no-mukashi Matcha (Ippodo)
2012 - Sencha de Miyazaki, Oku Yutaka (TdJ)
2012 - Kamairi-cha de Gokase, Yabukita (TdJ)
2012 - Sencha de Miyazaki, Oku Midori (TdJ)
2012 - Sencha de Kagoshima, Saemidori, récolte manuelle (TdJ)
2012 - Master Matsumoto's Supernatural Green (PcT)
2012 - Sencha biologique de Shimizu, Yabukita (TdJ)
2012 - Seiun Matcha (Ippodo)
2012 - Sencha de Hon.yama, Shizuoka, Yokosawa (TdJ)
2012 - Kaboku Sencha (Ippodo)
2012 - Sencha de Fuji, Kôshun, récolte manuelle (TdJ)
2012 - Sencha de Hon.Yama, Tôbettô (TdJ)
2013 - Sencha de Yame, torréfaction légère, Yabukita (TdJ)
2013 - Manma, Yoshiaki Hiruma
2013 - Sencha de Kirishima, Saemidori (TdJ)
2013 - Nodoka Matcha (Ippodo)
2013 - Sencha de Kagoshima, Asatsuyu (TdJ)
2013 - Sencha de Honyama, Yamakai (TdJ)
2013 - Yumewakaba, Yoshiaki Hiruma
2013 - Sencha d'Ashikubo, Oku-midori (TdJ)
2013 - Yokanbe, Yoshiaki Hiruma
2013 - Sencha de Miyazaki, Oku-midori (TdJ)
2013 - Tencha (DCZ)
2013 - Sencha Supérieur de Yame, Yabukita (TdJ)
2013 - Sencha de Fuji, Kôshun, récolte manuelle (TdJ)
2013 - Sencha de Hon.yama, Yokosawa, cultivar Yabukita (TdJ)
2013 - Morimoto's Fukamushi Sencha (Marimo)
2013 - Morimoto's Houjicha (Marimo)
2014 - Organic Kirishima Matcha (Yuu)
2014 - Organic Kagoshima  Kirishima Sencha, Asatsuyu (Yuu)
2014 - Organic Kagoshima  Sencha, Okuyutaka (Yuu)
2014 - Organic Kagoshima  Sencha, Asatsuyu (Yuu)
2014 - Organic Kagoshima  Sencha, Saemidori (Yuu)
2014 - Organic Kagoshima  Sencha Magokoro, Yutakamidori (Yuu)
2014 - Sencha de Honyama (pesticide & herbicide free), Yamakai (TdJ)
2014 - Master Akiyama's Fuji Sencha (PcT)
2014 - Sencha de Warashina, Oku-midori (TdJ)
2014 - Sencha supérieur de Yame, Yabukita (TdJ)
2014 - Sencha de Hon.yama, Takayama sans pesticide, Yabukita (TdJ)
2014? - Kukicha (PDT)
2014 - Sencha de Oky-Yame, Yabukita (TDJ)
2014 - Sencha de Hon.yama, Tamakawa, cultivar Yamakai, Tsukiji Katsumi (TDJ)
2014 - Master Takada's Hand Rolled Kawane Sencha (PcT)
2015? - Temomicha, Yoshiaki Hiruma
2014 - Sencha bio de Kagoshima, Asatsuyu (TDJ)
2014 - Sencha de Hon.yama, Tamakawa, cultivar Kôshun (TDJ)
2014 - Sencha de Hon.yama, Yokosawa (TDJ)
2014 - Master Takada's Kawane green (PcT)
2014 - Fukamushi sencha de Kagoshima, cultivar Saemidori (TDJ)
2014 - Kumoi no Shiro matcha (et ici)
2014 - Master Obayashi's Hijiri Hojicha (PcT)
2015 - Sencha de Kagoshima, Asatsuyu (TDJ)
2015 -  Sencha de Uji, Wakuza, cultivar Meiryoku (TDJ) 
2015 - Sencha de Ashikubo, cultivar Oku-Midori (TDJ)
2015 - Fuji's Aracha Shincha (PcT)
2015 - Sencha de Fuji, cultivar Kôshun (TDJ)
2015? - Hojicha biologique (Terre des Thés)
2015 - Sencha de Hon.yama, Yokosawa (TDJ)
2015 - Sencha d'Asamiya, cultivar Asatsuyu (TDJ)
2015 - Sencha d'Hoshino, cultivars Oku-midori et Fuji-midori (TDJ)
2015 - Tamaryoku-cha de Ureshino n°2 (TdJ)
2015 - Sencha biologique de Tenryû, Misakubo, cultivar Yabukita (TDJ)
2015 - Sencha biologique de Shimizu, Yabukita (TDJ)
2016 - Sencha de Kagoshima, cultivar Asatsuyu (TDJ)
2016 - Sencha biologique de Shimizu, Oku-Yutaka (TDJ)

• Thés rouges

1980's - Thé rouge du Yunnan (EoT)
2008 - Shuangjiang Mengku Tea Company (OS)
2010 - Bud Simao (OS) 
2010 - Da Yeh Oolong (TM)
2011 - Te Ji - Lan Ting Chun (OS)
2011 - Dian Hong (TM)
2012? - Ilam Tea, Népal
2012 - Bai Lin (Fujian) (Charlotte)
2013 - Yi Ho Yeong - Balhyocha
2013 - Wu Yi Shan Jin Jun Mei (Charlotte)
2015? - Blue Himalaya (Mariage Frères)
2015? - Family Tea (PcT)
2015 - Ma An Shan Kung Fu Puerh (AH)
2015 - Jakseul (Éclos, Lyon 7ème)
2015 - New Assam (PcT)

• Thés fumés

2010 ? - An Hua Hei Cha (TC)
2010 ? - Lapsang Souchong Royal (TC)
2010 ? - Zheng Shan Xiao Zhong
2015 - Master Xiang Lapsang Souchong (PcT)

• Darjeeling

2011 - Phoobsering Bio, First Flush 2011, lot 2/11 (DCZ)
2011 - Goomtee, First Flush 2011, lot 9/11 (DCZ)
2013 - Shree Dwarika Bio First Flush, Ex-1 (DCZ)
2013 - Risheehat First Flush, DJ-13 (DCZ)
2013 - Phoobsering Bio First Flush, DJ-14 (DCZ)
2013 - Thurbo Moonlight White Tea First Flush (TBx)
2013 - Gopaldhara Wonder White Tea First Flush (TBx)
2013 - Jungpana White Tea First Flush (TBx)
2013 - Margaret's Hope Moonlight White Tea First Flush (TBx)
2013 - Jungpana Muscatel Black Tea First Flush (TBx)
2014 - Spring Darjeeling (PcT)
2014 - Delmas Bari Special SFTGFOP1 (PDT)
2015 - Upper Jungpana Wonder Classic (DTL)
2015 - Margarets Hope Moonlight (DTL)
2015 - Gopaldhara Wonder White (DTL)
2015 - Giddapahar Floral Delight (DTL)
2015 - Spring Darjeeling (PCT)
2015 - Himalayan Lovers Delight (DTL)
2015 - Spring Karisma (DTL)
2015 - Mineral Spring, summer darjeeling (PCT)
2016 - Selim Hill (DCZ)
2016 - Jungpana (DCZ)
2016 - Rohini (DCZ)
2016 - Phoobsering bio (DCZ)

• Thés wulong

1976 - Dong Ding (AH)
1976 - Mi 1970's Baozhong torréfié, Wenshan, Taiwan (TM)
1987 - Hualien (CS)
2005 - aged Li Shan Tie Guan Yin, Taiwan (TU)
2007 - Ba Xian, Eight Immortals Dan Cong (TH)
2008 - Tie Kuan Yin torréfié (TM)
2008 - Qizhong oolong, printemps 2008, Wenshan, Taiwan (TM)
2009 - Feng Huang Hung Shui (TM)
2009 - Master Xu's 4 Tree Ancient Shui Xian, handmade May 2009 (PcT)
2010 ? - Da Hong Pao (PDT)
2010 ? - Da Hong Pao (OS)
2010 ? - Wuyi de Taiwan (M3T)
2010 ? - Bai Ye Dan Cong (M3T)
2010 - Jinxuan Oolong (TM)
2010 - Gao Shan Hung Shui (TM)
2010 ? - Tie Kwan Yin "impérial" (Francine)
2010 ? - Dan Cong Magnolia (RLT)
2010 - Cui Yu avril 2010 (TdC)
2010 - Tie Guan Yin premier grade récolte d'hiver (TdC)
2010 - Bai Hao (T'cha)
2010 - Deep Fermented Dong Ding (AH)
2010 - Half-handmade Shui Xian (EoT)
2010 - Shan Lin Shi Gao Shan Luanze Oolong, fall 2010 (TM) 
2010 - Hanhakkoucha, cultivar Toyoka - Hiruma Yoshiaki
2011 - Gao Shan Oolong Concubine (TM)
2010 ? - Bai Hao (AH)
2011? - Qi Lan 4 (M3T)
2011? - Si Ji Chun 2 (M3T)
2011? - Mi Xiang Wulong (M3T)
2011 - Wenshan BaoZhong d'hiver 'Organique' (TM)
2011 - Baozhong de printemps 'forêt subtropicale' (TM)
2011 - Zhu Ye "Bamboo Leaf" Dan Cong (TH)
2012 - Fu Shou Shan, Taiwan (TU)
2012 - Da Yu Ling, Taiwan (TU)
2012 - Ali Shan high moutain, Taiwan (TU)
2012 - Hong Di Dan Cong (TH)
2013 - Bai Ji Guan (Charlotte)
2013? - Oriental Beauty (TU)
2013 - Da Hong Pao (TU)
2013 - Dong Ding High Mountain Heritage - lot 263 (TTC)
2013 - Deep Fired Deep Fermented Dong Ding (AH)
2013 - Dong Ding lot 263 (TTC)
2013 - Premium Shui Jin Gui (TU)
2013 - Lao Xian Weng (TH)
2014 - Shan Lin Xi (TC)
2014 ? - Old Bush Wu Ye (TU)
2014 ? - Tie Luo Han (TU)
2014 - Yu Lan Xian "Magnolia Flower Fragrance" Dan Cong (TH)
2014 - Da Wu Ye (TH)
2014 - Hong Shui (Terre des Thés)
2015 - Kirabiyaka Musashikaori, Yoshiaki Hiruma
2015 - Kao Tie Guan Yin (Terre des Thés)
2015? - Deep Fired Formose (AH)
2015? Wulong "comme un puerh" (TTC)
2015 - Fu Shou Shan High Mountain Spring (Culot-Thé)


• Pu erh "crus"

1960 - Puerh en vrac, stockage Hongkongais (OS)
1978 - Vrac 27 (M3T)
1979 - Carré n°2 (M3T) et ici
1980 - Galette n°19 - Menghai (M3T) 
1980s - Puerh cru sauvage en vrac - Menghai (TM)
1982 - Vrac 33 (M3T)
1984 - Galette n°13 (M3T)
1985 - Galette n°11 (M3T)
1985 - Vrac 36 (M3T)
1986 - Brique n°12 (M3T)
1987 - Galette n°10 (M3T)
1989 - Jiang Cheng (TM) 
1990 - Carré de la région de Menghai (TM)
1992 - Da Ye Loose Leaf Sheng Puerh (EoT)
1993 - Tuo n°10 (M3T)
1996 - Hong Kong Sheng Puerh (OS) et ici
1997 - Vrac 23 (M3T)
1997 - Sheng Cha de Hong Kong (OS)
1998 - Galette n°36 (M3T)
1998 - Galette n°31 (M3T)
1999 - Menghai Tea Factory - 7542 (TM)
1999 - Galette n°30 (M3T) 
2000 - Diguoting - Lan Ting Chun (OS)
2000 - "Longues branches" (TdC)
2000 - Green Peacock (EoT)
2001 - Big Green Tea, YiWu (SK)
2002 - Galette n°39 "You Le" (M3T) et ici
2002 - Chang Tai - Yi-Ban "Wild arbor"
2002 - Haiwan Tea Industry - An Ning 
2003 - Pu erh cru de la région de YiWu (TM)
2003 - Galette n°40 - Nannuo (M3T)
2003 - Brique YiWu Zhen Shan Da Yeh  (HouDe)
2003 - Menghai Tea Factory - Da Yi Violette - 7542 (OS)
2004 - LinCang (TdC)
2004 - Feng Qing Tea Factory - Chi Tse Beeng (OS)
2004 - Jincha - Xiaguan (OS)
2005 - Gan En "Lao Banzhang" (EoT)
2005 - Chang Tai "Chen Hong Chen" (HouDe)
2005 - Jin Damo (PcT)
2005 - Ji Nuo Shan - Sheng Tai Cha (OS)
2006 - Yong De Zi Yu Tea Factory - Min Feng Mountain (OS) et ici
2006 - Yong De Zi Yu Tea Factory - Mang Fei Mountain (YS)
2006 - Menghai Tea Factory - 7432
2006 - Shi'er Xiansheng (12 gentlemen) "Yiwu" (EoT)
2006 - Shuangjiang Mengku Tea Company - Mu Shu (OS)
2006 - YiWu - Mandarin Tearoom
2006 - Essence Of Tea - Da Xue Shan (EoT)
2007 - Galette n°55, YiWu Wei (M3T)
2007 - Maocha "Wu Liang Shan" (Francine)
2007 - Lan Ting Chun - Organic (OS)
2007 - Fengqing Longquan Chaye - Fu Lu Yuan Cha (OS)
2007 - Mei Lan (AH)
2007 - Essence Of Tea - QiShengGu (EoT)
2008 - Ming Qian Chun Cha (OS)
2008 - Xiaguan Tea Factory - Jincha FT (OS) 
2008 - Vrac 31 (M3T)
2008 - Galette n°64 (M3T)
2008 - Essence Of Tea - Bulang Ancient Tree (EoT)
2008 - Yong De Zi Yu Tea Factory - Min Feng Mountain 200g Tuocha (YS)
2009 - Wang Bing - Or Violet (OS)
2009 - LinCang (TdC) 
2009 - Kucong (OS)
2009 - Chen Sheng Hao, carré Lao Banzhang (OS)
2009 - Zi Yo Purple Bud (Five Star Tea)
2009 - Essence Of Tea - Wuliang Wild (EoT)
2010 - Shuangjiang Mengku Tea Company - Cha Hun (OS)
2010 - Chen Sheng - Yi Hao (OS)
2010 - Essence Of Tea - Bulang (EoT) et ici
2010 - Essence Of Tea - Bangwai (EoT)
2010 - Essence Of Tea - Mansai (EoT)
2010 - Essence Of Tea - Manmai (EoT)
2010 - Essence Of Tea - Banpen (EoT)
2010 - Essence Of Tea - Nannuo (EoT)
2010 - Lan Ting Chun - Organic (OS)
2010 - Wang Bing - Vieux arbres d'automne (OS)
2010 - Wang Bing - Zi Juan (OS)
2010 - Haiwan Tea Industry - Pa Sha (OS)
2010 - LinCang (TdC)
2010 - Cubes LinCang (TdC)
2010 - Mi Di (AH)
2010 - Maocha de Shuangjiang - Mr Feng (OS)
2010 - Bulang Ji Lian (GY)
2010 - Bulang Shan Raw Puerh (AH)
2010 - Chen Sheng Hao, carré Lao Banzhang (OS)
2010 - Lan Ting Chun - Ye Sheng Cha (OS)
2010 - Li Yu Lu - Lao Cha Shu Maocha - (OS)
2011 - Essence Of Tea - Mansai (EoT)
2011 - Essence Of Tea - Nannuo (EoT)
2011 - Essence Of Tea - Bulang (EoT)
2011 - Essence Of Tea - Guafengzhai (EoT)
2011 - Youle Yan Nuo (GY)
2011 - Lan Ting Chun - Organic (OS)
2011 - Essence Of Tea - Bangwei 33 (EoT)
2011 - Ku Cong Shan Zhai - 1016 (OS)
2011 - Maocha de Mangfei (OS)
2011 - Luo Hou You - Du Shu #0 (OS)
2011 - Suan Cha (OS)
2011 - Feng Yun (YS)
2012 - Essence Of Tea - QiShengGu (EoT)
2012 - Essence Of Tea - Baotang (EoT)
2012 - Essence Of Tea - Bangwei 33 (EoT)
2012 - Essence Of Tea - Bulang (EoT)
2012 - Wang Bing - Zi Juan Maocha (OS)
2012 - Wang Bing - Zi Yo Cha (OS)
2012 - Wang Bing - Shen Tai Cha (OS)
2012 - Ye Sheng Cha, maocha de Dehong (OS)
2012 - Maocha de Shuangjiang - Mr Feng (OS)
2012 - Lan Ting Cha Chang - Da Xue Shan Lao Shu (OS)
2012 - De Hu Cha Chang - Min Feng Shan (OS)
2013 - Maocha de Shuangjiang - Mr Feng (OS)
2013 - Lan Cang Gu Cha - Ming Qian Ye Xiang (OS)
2013 - Essence Of Tea - Guafengzhai (EoT)
2013 - Pu-erh.sk - ManZhuan (SK)
2013 - Bulang Beauty (TU)
2013 - Wan Gong (TU)
2013 - Shuangjiang Mengku Tea Company - Da Ye Qing Bing
2013 - Shuangjiang Mengku Tea Company - Cha Hun (OS)
2014 - ZhaiJiChaFang "0707" (OS)
2015 - Phongsaly, vieux arbres du Laos (Terre des Thés)
2015 - Ma An Shan raw puerh (AH)
2015 - Autumn Guafengzhai Maocha (EoT)
2015 - Long Zhu Jingmai Pearl (DCZ)

• Liu Bao Cha / Liu An / Hei Cha

1958 - Liu Bao Cha (M3T)
70's - Liu Bao Cha (OS)
80's - Sun Yi Shun Liu An (EoT)
80/90's Wuzhou Tea Factory (EoT)
1985 - Galette de Liu Bao Cha (M3T)
1992 - Brique tibétaine "Kang" (YS)
2008 - 450g Liu An Basket (YS)
2011 ? - Vrac Liu Bao Cha  (TC)

• Pu erh "cuits"

1979 - Tuocha n°3 (M3T)
1983 - Vrac 16 (M3T)
1983 - Brique n°10 (M3T)
1987 - Cube Fu Zi Zhuan (M3T) 
1990 - CNNP - Zhen Yuan (TM)
1990 - Cube 'noname' (TM)
1992 - Vrac 15 (M3T)
1994 - Tuo n°15 (M3T) 
1996 - Vrac 22 (M3T)
1998 - Vrac 24 (M3T)
1998 - Vrac 28 (M3T)
2000 - Vrac 29 (M3T)
2001 - Menghai Tea Factory - Qizi BingCha 7572 (OS)
2001 - brique fermentée, CNNP (OS)
2005 - Haiwan Tea Industry - 7578 (OS)
2006 - Chun Ming Tea Factory - n°701 (OS)
2007 - Haiwan Tea Industry - Lao Cha Tou (OS)
2007 - Lan Cang Gu Cha - Yue Chen Yue Xiang (OS)
2009 - Mini tuo Wu Liang Shan (AH)
2010 ? - Gold Horse Brand  - Mandarine 8685 (OS)
2010 - Shu Ya (bourgeons fermentés) - Lan Ting Chun (OS)
2010 - Shue Yu Cha Xiang - Lan Ting Chun (OS)
2011 - Essence Of Tea - Gu Shu (EoT)
2011 - Grade 9 - De Hu Cha Chang (OS)
2011 - Cha Tou Sheng Yun (YS)
2012 - Da Hong Yin - Lan Ting Chun (OS)
2012 - "Galette de Noël" - Lan Ting Chun (OS)
2012? - Robert Roberts, Irish puerh tea bags
2012 - Gu Shu Cha Wang - Lan Ting Chun (OS)
2013 - Menghai Shu Cha, Langhe (OS)
2013 - Da Ye birman (OS)
2014 - Langhe - Menghai Shu Bing (OS)
2014 - Cha Tou Sheng Yun (YS)
2015 - Green Miracle (YS)

---------------------

Fournisseurs :

OS : Olivier Schneider, puerh.fr
TM : Stéphane Erler, Teamaster
TdJ : Thés du Japon
PcT : Postcardteas, Londres
AH : Akira Hojo, Hojotea 
CàT : la Cave à thé
Ocha : www.o-cha.com
PDT : boutique Palais des Thés
EoT : Nada, Essence Of Tea
M3T : Maison des Trois Thés, Paris V
DCZ : Darjeeling.cz
TdC : Terre de Chine, Paris IV
TC : Thés de Chine, Paris V
GY : Galerie Yunnan, boutique Les thés Pu'Er Terre de Ciel
RLT : boutique ebay "Red Lantern Tea"
YS : Yunnan Sourcing
SK : pu-erh.sk
TU : TeaUrchin
CS : Camellia Sinensis
TBx : teabox.com (anciennement DarjeelingTeaXpress)
TTC : Taiwan Tea Crafts
Yuu : Yuuki-Cha
TH : TeaHabitat
DTL : darjeelingtealovers